ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
Προτάση από πολίτη | Mπορείτε να συμμετέχετε εδώ

ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους με παράλληλη ενημέρωση των δημοτών για το θέμα. Παύση λήψης νέων δανείων και οργάνωση της λειτουργίας του δήμου με τέτοιο τρόπο που να μήν δημιουργείται αέναο χρέος.Όταν ξεχρεώσει,θα δημιουργηθεί δημοτικό πρωτογενές αποθεματικό που θα επιτρέψει την απεξάρτηση του δήμου από την κρατική επιχορήγηση αλλά και ώς μαξιλάρι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.Δημοτικές δαπάνες ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτει ώς κανόνας για την λειτουργία του.